Månatligt Arkiv: maj 2015

PB:s Traktörer på fortbildning

Bland Bröderna i Par Bricole finns ett stort intresse för gastronomi – ”matens och måltidens vetenskap, hantverk och konst”.  Sedan 1987 finns i Moderlogen en hemvist för dessa talanger i gruppen PB:s Traktörer (PBT) som i dag har 47 medlemmar.

Gruppens ändamål är ”att dela med sig av kunskaper och lära av varandra om matlagning, dukning, servering, råvaror, vin och andra ädla drycker. Gruppen administrerar i dag Stamhusets kök och ser till att det finns erfoderliga resurser för att med känsla och finess kunna laga mat vid PB:s aktiviteter”.

Intresse och aktivitet i dessa ädla konster är stort även i övriga PB-loger, där den organiseras och utövas enligt olika traditioner.

The noble art of sausage making
Den 19 och 20 maj genomförde PBT en av sina återkommande utbildningsaktiviteter. Sammanlagt 19 Bröder hade hörsammat inbjudan till kursen som gavs hos Taylors & Jones på Kungsholmen i Stockholm.

Kursens syfte var förkovring av Traktörernas kunskaper i matberedning, nu med specialinriktning på korv! ”Taylors & Jones, The sausage making school – Master the art of  sausage making, making them just as delicious as they can be (the British way)” läser vi på kursgivarens hemsida.

Nio olika sorter tillverkades under kursen, plus en bonussort som blev en blandning av de nio. Redaktionen för parbricole.se ser fram emot en exklusiv provsmakning.

25 maj 2015||

Br Henrik Mickos ny DSM

Vid en högtidlig ceremoni i anslutning till Moderlogens årsmöte lördagen den 9 maj installerades Br Henrik Mickos som ny Deputerad Stormästare för Det Lysande Sällskapet Par Bricole. Arbetsgradernas tidigare Ordförande ersätter Br Hans Gentzel, som har varit Deputerad Stormästare pro tempore sedan 2014.
Text: Br Michael Masoliver
Foto: Br Anders Elerud

12 maj 2015||

Kapitel från 1700-talet på Grad IV

Intresset för årets upplaga av Grad IV blev rekordstort. Bröder och Recipiender som närvarade på Hasselbacken fick uppleva Kapitlet i sin ursprungliga version från 1799 och dessutom bevittna ett minnesvärt uppförande av Bacchi Ordenskapitel nr. 10.

Bakom initiativet stod Arbetsgradernas avgående Ordförande, numera Deputerade Stormästaren, Henrik Mickos, som tillsammans med Ordens-Historion Mats Hayen hade gjort efterforskningar i Stockholms stadsarkiv.

Resultatet blev ett elegant och högtidligt Kapitel i Hasselbackens fullsatta spegelsal, för dagen upplyst av levande ljus, med officianter i tidsenliga kläder och ritualer hämtade från 1799. Dessutom fick de närvarande uppleva något alldeles unikt, nämligen ett Bacchi Ordenskapitel som man tror att det uppfördes i kommissarie Lissanders hem vid nuvarande Medborgarplatsen under 1760-talet.

Det handlade om Bacchi Ordenskapitel nr. 10, det vill säga Orden av de två förgyllda svinens berömda parentation över brännvinsbrännare Lundholm av Carl Michael Bellman.

Ett par veckor efter framträdandet på Hasselbacken uppförde tolv Bröder från Moderlogen en något nedkortad version av samma Ordenskapitel hos Göta PB under en middag på Valand. Också detta framträdande blev en storartad uppvisning i vad PB kan åstadkomma i sina bästa stunder, berättar Mats Hayen, som själv spelade rollen av Ordenskansler Planberg.

– Även Göta PB genomförde sin Grad IV i 1799 års tappning, och som helhet blev det därför en fascinerande afton i det stora nöjestemplet vid Avenyn i Göteborg, säger han.

Text: Michael Masoliver
Foto: Anders Elerud

11 maj 2015||