Månatligt Arkiv: september 2016

PB bjuder in till Cherubini-konserter

Vid årets parentationsceremomi i S:t Jacobs kyrka den 13 november framförs ett rekviem av kompositören Cherubini under ledning av 1:a koralintendent Ian Plaude. Därutöver arrangeras två offentliga öppna konserter: den 23 oktober klockan 16 i Ansgars kyrka i Lidingö (entré 150 kronor) och den 5 november klockan 15 i S:t Jacobs kyrka (gratis konsert med frivillig kollekt).

Luigi Cherubini (1760-1842) föddes i Florens som det tionde av totalt tolv barn i familjen. Fadern var teatermusiker och cembalist vid Teatro della Pergola, tillika Luigis första musiklärare. Den unge Luigi lärde sig komposition från flera ledande Florensbaserade tonsättare, och hans första mässa framfördes när han var 13 år.

Efter genomförda studier för Giuseppe Sarti i Bologna och Milano flyttade Cherubini vid 27 års ålder till Paris, som han senare kom att betrakta som hans hemstad. Han var under sin livstid en mycket känd och respekterad tonsättare, först för operor och, efter en tyst period i kölvattnet av den franska revolutionen, senare främst av sakral musik. Han kom att skriva inte mindre än sju operor, fem mässor, ett stort utbud av motetter och andra sakrala verk samt två rekviemmässor.

Hans första rekviemmässa, i c-moll för blandad kör och orkester (1816), var beställd av den franska regeringen för att framföras till minne av kung Ludvig den XVI:s och Marie Antoinettes avrättning. Den fick ett omedelbart erkännande vid sitt uruppförande 1817 och prisades av tonsättare som Beethoven, Brahms, Berlioz och Schumann, som beskrev den som ”utan motsats i vår värld”, 20 år efter Mozarts rekviem. Särskilt Beethoven öste beröm över den tio år äldre Cherubini. Beethoven kallade honom ”Europas främsta levande dramatiska tonsättare” och lär ha sagt att ”skulle jag skriva ett rekviem, skulle Cherubini vara min enda förebild”. Verket framfördes på […]

25 september 2016||

Högstämd Lekarstämma i Stamhuset

Par Bricoles höstsäsong i Moderlogen drar nu igång ordentligt med högtidliga gradgivningar, konsert med DBT, vinprovningar med DBD, PB pubbar och andra förnöjsamma tillställningar. Noterade i många Bröders kalendrar är även de arbetsmöten som hålls inom Sällskapets olika administrativa grenar, och inte minst – talanggruppernas stämmor. Den 8:e september sammanstrålade De Bacchanaliska Lekarne i Stamhuset, på Urvädersgränd 3 för att hålla höstens första Lekarstämma.

Stämman inleddes med ett hjärtligt välkomsttal av DBL:s ordförande Jan Skårstedt och en ljuvligt god bubblande skål i Riddarsalen. Därefter avverkades stämmans ordinarie agendapunkter i munter takt – höstens konsert ”Hommage à Bellman” planerades och diskuterades, den nye medlemmen Hans Nystedt valdes in, och väl förtjänade medaljer delades ut till Bröderna Lars Anders Johansson (bild nedan) och Sten Magnus Petri (bild nedan) för deras insatser såväl inom DBL som inom Sällskapet i stort. Broder Lars Anders Johansson, lekare sedan 2012, berättar om vad DBL betytt för honom:

”En god vän till mig, en lekarbroder i Göta PB, satte mig i kontakt med DBL. Jag gick på min första PB pub, vilket var riktigt härligt, inte minst tack vare en lyssnande publik som verkligen gillar svenska visor. Det är ett privilegium att få träffa likasinnade i Par Bricole, anakronistiska personer som gillar samma typ av sånger och poesi. Jag kom med i Par Bricole via DBL.” Lars Anders Johansson har precis släppt sitt femte album: Renässans, på Spotify.

Efter stämmans inledning i Riddarsalen intog Bröderna sina platser vid middagsborden uppe på Vinden, och ett magiskt middagskalas påbörjades. DBL:s klubbmästare bjöd på förrätt i höstliga toner, som undertecknad knappt hann ta en tugga av innan det var dags för traditionella snapsvisor och lustiga tal. Mellan tuggorna och klunkarna förklarar ordförande Jan Skårstedt vad DBL betytt för just honom:

”Allt. […]