Ur MODERLOGENS VERKSAMHETSKALENDER  2019


13 april Stora Rådet
26 april DBA
27 april Grad IV

8 maj  Grad VI
11 maj Vårhögtidsdagen, Årsmöte + Grad I

26 juli  Bellmandagen

7 september  Ämbetsmannaträff
21 september  Grad III

5 oktober  Grad IX
19 oktober  Grad I

10 november  Grad VI

3 december Grad V förgrad
4 december Grad VIII förgrad
8 december  Barbara + Grad VIII och Grad V

 

 

Ur MODERLOGENS VERKSAMHETSKALENDER  2020

11 januari   Stora Konseljen

8 februari  Grad X

7 mars Grad II

4 april RSK
14 april Stora Rådet
24-25 april DBA
25 april Grad IV